3 lý do Arsenal nên rời Partey

Kế tiếp1 trong 3Bài trước Sử dụng ← → (mũi tên) để duyệt Đầu mùa giải này, Mikel Arteta nói rằng Arsenal đang ở giai đoạn ba trong số năm dự án của anh ấy, và những sự bổ sung rõ ràng nhất để chuyển sang giai đoạn bốn có vẻ như sẽ đến ở…

Đọc thêm